Unia Europejska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BZB UAS realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PO-IR.01.01.01 (Szybka Ścieżka). Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”.

Cel projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL (pionowy start i lądowaniem maszyny” służącego do monitorowania obszarów rolnych (zawartość azotu w roślinach), leśnych (kondycja drzew oraz defoliacja) oraz krajobrazu, który pozwoli na wykonywanie 3 godzin-nych misji lotniczych.

Prace badawczo - rozwojowe zaplanowano w VI Etapach:

  • Etap I – Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 1
  • Etap II – Opracowanie innowacyjnego projektu bezzałogowego systemu powietrznego
  • Etap III – Integracja laboratoryjna
  • Etap IV – Prototypowanie
  • Etap V – Testy systemu w warunkach rzeczywistych
  • Etap VI - Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 2

Wartość projektu: 1 938 473,66 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 1 656 750,09 PLN