Kategoria otwarta A2 - Lataj BZBiecznie

Czym jest kategoria otwarta i jakie podkategorie do niej należą?

W związku ze zmianą przepisów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych z dnia 31.12.2020 r., pojawiła się znacząca zmiana w kategoriach wagowych i operacyjnych. Obecnie występuje podział na dwie kategorie: otwartą oraz szczegółową. Dzisiaj skupimy się na kategorii otwartej, które jest unormowana w sprawie lotów niskiego ryzyka z wykorzystywaniem BSP.  Dodatkowo kategoria otwarta dzieli się na podkategorię: A1, A2, A3. Od 2021 roku, aby wykonywać loty w tej kategorii musimy mieć ukończony 16 rok życia.

kategoria-open-uprawnienia-dronowe-tabela

Jakie czynniki charakteryzują podkategorię A2?

W podkategorii A2 znajduje się tylko jedna klasa C2. Podkategoria A2 jest określana jako loty w bliskiej, lecz bezpiecznej odległości od innych osób. Oznacza to, że pilotując BSP jest zobligowany do zachowania odległości, minimum 30 metrów od osób znajdujących się w pobliżu. Odległość można zmniejszyć tylko w przypadku, jeżeli dron posiada tzw. tryb niskiej prędkości (będzie on w przyszłości wymagany dla wszystkich produkowanych BSP). Z włączonym trybem niskiej prędkości (prędkość 5 m/s) odstęp można skrócić do 5 metrów. Dodatkowo podkategoria A2 pozwala również na loty wykonywane w podkategorii A3 (lot poza obszarami zamieszkałymi).

Dodatkowo, posiadając uprawnienia z zakresu klasy C2, jesteśmy zobowiązany do operowania BSP o wadze nieprzekraczającej 4 kg. Maksymalny pułap lotu wynosi 120 metrów od powierzchni terenu. W przypadku wysokich obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność w zachowaniu odpowiedniej odległości.

pułap-lotów-dronami-graficznie

Grafika przestawiająca pułap lotu dla BSP oraz zachowanie odległości od obiektów inżynieryjnych

Jak wyglądają procedury uzyskania kwalifikacji A2?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w podkategorii A2 możemy uzyskać na dwa, odrębne sposoby:

  • Pierwszy sposób jest możliwy w przypadku, gdy uzyskaliśmy świadectwo kwalifikacji przed 30.12.2020 r. Aby uzyskać uprawnienia w zakresie podkategorii A2, należy wykonać tzw. konwersję starych uprawnień. O procesie konwersji można dowiedzieć się na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub z artykułu o konwersji na naszej stronie.

Konwersja – nasz artykuł

 

  • Drugie postępowanie przeprowadza się w przypadku nie posiadania wcześniej świadectwa kwalifikacji na operatora BSP. Proces uzyskiwania rozpoczyna się od rejestracji na stronie drony.ulc.gov.pl. W telegraficznym skrócie zakładanie konta opisaliśmy w artykule o konwersji starego świadectwa operatora. Po założeniu konta, należy rozpocząć szkolenie, które znajduje się na profilu pilota w zakresie uprawnień A1/A3, a następnie rozwiązać egzamin online (również dostępny na stronie ULC).

rejestracja-uprawnien-pilota-drona

Po zdaniu egzaminu teoretycznego kompetencji w zakresie pilotowania BSP należy udoskonalać umiejętności operowania dronów w praktyce. Można to robić samodzielnie lub  pod okiem doświadczonego instruktora. W przypadku nieposiadania własnej platformy latającej lub nieścisłości merytorycznych warto skontaktować się z nami.

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego kategorii A2. Do egzaminu można podejść poprzez skontaktowanie się z nami lub innym uznanym podmiotem. Umożliwiamy podejście do egzaminu w formie zdalnej (online) oraz w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

Kandydat na pilota w zakresie kompetencji A2 musi spełnić pewne, obowiązkowe warunki:

  • posiadanie aktualnego poświadczenie o kompetencji A1/A3
  • dostarczenie oświadczenia o odbyciu szkolenia praktycznego
  • zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu teoretycznego
  • wydrukowanie potwierdzenie opłaty za egzamin

Test teoretyczny A2 składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z dziedzin takich jak:

  • meteorologia
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w trakcie lotu
  • operacyjne i techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo

Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje się certyfikat kompetencji pilota BSP.

jak-zdobyc-uprawnienia-pilota-drona-algorytm

Zapraszamy do zapoznania się załącznikami w formacie pdf.

certyfikat-pilota-dronaUdostępnij ten artykuł
Proces konwersji uprawnień Pilota BSP