Fotogrametria lotnicza, skaning laserowy i sztuczna inteligencja

Drony w Inżynierii Lądowej

Fotogrametria lotnicza, skaning laserowy i sztuczna inteligencja

Drony w Inżynierii Lądowej

Ortofotomapa, model 3D

Wykorzystaj nowoczesną technologię, teledetekcję i skaning laserowy aby przenieść swoją infrastrukturę na cyfrowy model. Nasze ortofotomapy zapewniają wszystkie cechy map geodezyjnych, natomiast modele 3D pozwolą ci dokładnie zmierzyć objętości lub w optymalny sposób zaplanować rozmieszczenie nowych budynków lub monitoringu.

Zobacz jak powstają ortofotomapy z drona.

Ortofotomapa, model 3D

Wykorzystaj nowoczesną technologię, teledetekcję i skaning laserowy aby przenieść swoją infrastrukturę na cyfrowy model. Nasze ortofotomapy zapewniają wszystkie cechy map geodezyjnych, natomiast modele 3D pozwolą ci dokładnie zmierzyć objętości lub w optymalny sposób zaplanować rozmieszczenie nowych budynków lub monitoringu.

Zobacz jak powstają ortofotomapy z drona.

Precyzyjne pomiary

Przeprowadzaj inwentaryzacje i planuj zagospodarowanie

Obrazowanie Inwestycji
Na podstawie wykonanej mapy możemy zobrazować przebieg i wygląd planowanych inwestycji

Pomiary powierzchni i odległości
Tworząc cyfrowy model terenu możemy z dużą dokładnością oszacować odległości i powierzchnię badanego obszaru

Pomiary wysokości i objętości
Wyznaczamy wysokości, spadki terenu oraz bilansy mas ziemnych.  Obliczamy objętości wykopów liniowych oraz szerokoprzestrzennych

Tworzenie map geodezyjnych
Ortofotomapy posiadają wszystkie cechy  mapy geodezyjnej. Jednolitą skalę, układ współrzędnych i odwzorowanie danych geometrycznych

Inspekcja obiektów liniowych

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do inspekcji infrastruktury długiej, takiej jak rurociągi, linie energetyczne czy kolej.

Reaguj na próby ingerencji
Nasze autorskie algorytmy automatycznie wykryją potencjalne miejsce, gdzie mogła odbyć się ingerencja w rurociąg


Kontroluj obiekty w pasie ochronnym
Sprawdź w jakim miejscu pojawiają się 
obiekty stworzone przez człowieka bądź wegetacja zagrażająca infrastrukturze

Poszukujemy wycieków
Lokalizuj wycieki, będące zagrożeniem ekologicznym. Minimalizuj straty

Wizualizacja inwestycji i postępów robót

Przeprowadzaj inspekcje w okresie realizacji inwestycji.

  • Sprawdź postęp robót budowlanych,
  • Weryfikuj powstawanie budowli porównując z projektem,
  • Zarządzaj budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM.

KONTAK​​​​​​T   

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Wizualizacja inwestycji i postępów robót

Przeprowadzaj inspekcje w okresie realizacji inwestycji.

  • Sprawdź postęp robót budowlanych,
  • Weryfikuj powstawanie budowli porównując z projektem,
  • Zarządzaj budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM.

KONTAK​​​​​​T   

Gotowy by oderwać się od ziemi?

SKONTAKTUJ SIĘ Z BZB UA​​​​S DZIŚ!   

Gotowy by oderwać się 
od ziemi?

SKONTAKTUJ SIĘ Z BZ​​​​B UAS DZIŚ!