Proces konwersji uprawnień Pilota BSP

Konwersja oraz dlaczego należy ją zrobić?

Od 2021 roku zmieniło się prawo dronowe na terenie naszego kraju. Od tego roku państwa członkowskie dokonują intergracji międzynarodowej w ramach ujednolicenia prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.  Do 31 grudnia 2021 roku można posługiwać się polskim i ważnym świadectwem kwalifikacyjnym UAVO wykonanym w 2020 roku lub wcześniej. Jeśli pilotowi kończy się termin ważności uprawnienia, należy bezzwłocznie wykonać proces konwersji. Do uprawnień wchodzących w zakres konwersji należą świadectwa podstawowe: VLOS, BVLOS oraz dodatkowe: UAV<5kg, UAV(MR),25kg itp. oraz INS. Po przekształceniu świadectwa, otrzymuje się uprawnienia ustalone przez UE.

Na czym polega ten proces?

Uprawnienia UE a uprawnienia wydawane  przez Urząd Lotnictwa różnią się od siebie. Ważniejszą zmianą jest odrzucenie dotychczasowego podziału na świadectwo kwalifikacji rekreacyjnego i komercyjnego. Zmienia się także zakres wagowy. Zakres wagowy zmienia się w następujący sposób:

  • Uprawnienia VLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS.
  • Uprawnienia BVLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS jak i BVLOS
  • Świadectwo kwalifikacji UAVO tylko z uprawnieniami podstawowymi zmienia się do uprawnień w kategorii otwartej A1, A2, A3

Jako, że większość osób jest wzrokowcami wrzucamy wykres, który ilustruje zmiany.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-nowe-kategorie

Dla bardziej szczegółowe informacji można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://ulc.gov.pl) lub bezpośrednio z tabeli zamieszczonej poniżej:

konwersja-uprawnien-pilota-drona-nowe-nazwy

źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5306-konwersja-swiadectw-kwalifikacji-uavo-informacje

Jak wykonać konwersję już teraz?

Sam proces nie jest skomplikowany i co ważne, konwersję można załatwić bez wychodzenia z domu. Należy pamiętać, że aby wykorzystywać z dronów w przyszłości, konwersja kwalifikacji jest niezbędna. Na początku należy się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako operator.

Kliknij, aby przejść na stronę ULC

Po utworzeniu strony widoczne będą dwie opcje: Rejestracja i szkolenia oraz Zasady wykonywania operacji SBSP, gdzie znajdziemy ogólne inforamacje i akty prawne związane z UAV. Nas interesuje rejestracja, więc wybieramy tę opcję. Jeżeli mamy konto  – logujemy się na nie, jeśli pierwszy raz jesteśmy na stronie ulc.gov.pl lub nie mamy konta – wybieramy rejestruj. Aby się zalogować potrzebujemy podać dwie dane: e-mail oraz numer telefonu.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-strona-internetowa


konwersja-uprawnien-pilota-drona-logowanie


Po wprowadzeniu danych automatycznie otrzymamy maila z potwierdzeniem zarejestrowania konta i prośbą o aktywację konta. Naciśnięcie przycisku “aktywuj” przeniesie nas na kolejny etap rejestracji. Wprowadzamy tam hasło do kolejnego logowania oraz wprowadzamy kod aktywacyjny, które otrzymamy w wiadomości SMS. Po rejestracji ponownie logujemy się na swoje nowo założone konto użytkownika.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-aktywacja-przez-email

Po ponownym zalogowaniu należy uzupełnić dane osobowe takie jak: status prawny, kwestia posiadania świadectwa UAVO, oraz podstawowe dane osobowe. Aby przejść do etapu konwersji należy podać numer świadectwa kwalifikacji.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-arkusz-danych

W oknie profilu pilota otrzymujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynowanie szkoleń, a także konwersję świadectwa UAVO właśnie.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-widok-uzytkownika

Gdy wszystkie dane będą wypełnione w profilu pilota, po naciśnięciu “konwersja świadectwa UAVO” automatycznie zacznie się pobieranie pliku .zip z wnioskiem o konwersję UAVO. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany własnoręcznie, a po sprawdzeniu danych, wysłanie wniosku listem poleconym na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wysłanie wniosku możemy również wysłać cyfrowo wykorzystując do tego portal urzędowy Mój Gov.

Mój gov

Po zalogowaniu na “Mój Gov” np. poprzez profil zaufany, należy wybrać opcję “Pisma ogólne”, które znajdują się w zakładce “Popularne usługi” po prawej stronie.

konwersja-uprawnien-pilota-drona-podpisanie-profilem-zaufanym

Po wybraniu “Pismo ogólne” wyszukujemy urząd który nas interesuje, w tym wypadku jest to oczywiście Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dalej w rubryce Rodzaj pisma i wybieramy “wniosek”, a tytuł “Wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO” wpisujemy poniżej. Treść pisma może wyglądać następująco:

“Proszę o konwersję mojego świadectwa kwalifikacji UAVO o nr: (TU WPISZ SWÓJ NR KWALIFIKACJI) na dokumenty potwierdzające kompetencję pilota BSP zgodnie z nowymi przepisami unijnymi. Do pisma załączam skan podpisanego ręcznie Wniosku 1EU/LBSP wygenerowanego z systemu rejestracji drony.ulc.gov.pl oraz skan mojego świadectwa kwalifikacji UAVO.”

konwersja-uprawnien-pilota-drona-przesłanie-pisma-do-ulc

Należy pamiętać o załącznikach: musimy zamieścić skan  wypełnionego wniosku 1EU/LBSP, który został wygenerowany ze strony drony.ulc.gov.pl oraz zamieścić skan aktualnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów oraz treści formularza ostatecznie wysyłamy wniosek.


Udostępnij ten artykuł
BZB UAS na Polskiej Wystawie Gospodarczej