Badania EMC + RED samolotu bezzałogowego ekoSKY

Pierwsze takie badania w Polsce

Razem z Politechniką Wrocławską w ramach projektu współfinansowanego z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykonaliśmy badania kompatybilności elektromagnetycznej naszego samolotu bezzałogowego ekoSKY.

Z dumą możemy napisać że system przeszedł badania pomyślnie.

Odporność na zakłócenia zewnętrzne

Pierwszym etapem były badania odporności systemu na zakłócenia zewnętrzne. Układ został umieszczony w specjalistycznej komorze bezodbiciowej. Przymocowany do stanowiska pomiarowego imitował rzeczywistą pracę. System badano w kilku fazach pracy:

  1. włączony system – faza standby,
  2. lot pionowy – faza startu/ lądowania,
  3. lot poziomy – faza przelotowa.

ekosky-badania-EMC-odporność

Emisyjność BSP

Podczas badań stwierdzono również, że system  nie emituje fal elektromagnetycznych o wysokim natężeniu na niepożądanych częstotliwościach – emisyjność samolotu bezzałogowego mieści się w normie, nie powoduje niebezpiecznych sprzężeń i nie zakłóca urządzeń zamontowanych w samolocie bezzałogowym.

Ostatnim etapem badań było zbadanie modułu radiowego. Określono jakie anteny dają nam największy zasięg oraz zbadano najkorzystniejsze miejsce ich zamontowania.

Badania zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi:

badań modułu telemetrycznego wg. dyrektywy RED Directive: 2014/53/EU, zgodnie z:

  • ETSI EN 300 220 – Short Range Devices (SRD) for subGHz,

badań systemu bezzałogowego wg. dyrektywy EMC Directive: 2014/30/EU, zgodnie z:

  • EN 301 489-1 V2.2.0,
  • EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03),
  • EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).

ekosky-badania-emc-emisyjnosc


Udostępnij ten artykuł
Projekt NCBR zakończony sukcesem! BSP VTOL gotowe!