Nowy projekt BZB UAS - systemy i drony dla leśników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 087 500,00 zł | Wkład Funduszy Europejskich: 870 000, 00 zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni funkcjonalnego innowacyjnego systemu do bezinwazyjnego pozyskiwania danych leśnych za pomocą fotogrametrii lotniczej oraz opracowanie algorytmu bazującego na sztucznej inteligencji, który pozwoli na automatyczną klasyfikację drzew względem ich stanu wegetacji.

Celem badawczym projektu jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat powiązania automatycznej klasyfikacji danych pozyskanych z wielu pasm fal elektromagnetycznych (RGB, NIR, Red Edge) z faktycznym stanem wegetacji i odżywienia drzewostanów sosny zwyczajnej – 75% składu gatunkowego Polskich lasów.

Projekt obejmuje również optymalizacją przetwarzania dużych plików w formacie .geotiff, przygotowanie datasetu do uczenia maszynowego oraz wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania obrazu na podstawie istniejących algorytmów oraz filtrów.

Równolegle do prowadzonych badań leśnych opracowane zostaną zagadnienia dotyczące prac rozwojowych Samolotu Bezzałogowego typu VTOL oraz aplikacji mobilnej „BZB Planner”.

widok-aplikacji-bzbplanner

Dron powstały w ramach zakończonego projektu Szybkiej Ścieżki zostanie przystosowany do potrzeb obecnego oraz zmian w przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.


Udostępnij ten artykuł
MAMY PROJEKT VTOL