Space3ac - akceleracja bezzałogowego systemu latającego

Mamy to! Nasza spółka zakwalifikowała się do programu akceleracyjnego space3ac, współfinansowanego w ramach programu Scale Up!

Wdrożenie dla PKN Orlen

W ramach programu akceleracyjnego będziemy współpracować z dużym przedsiębiorstwem jakim jest PKN Orlen. Naszym głównym zadaniem będzie wdrożenie bezzałogowego systemu latającego w infrastrukturę partnera.

Projekt pod tytułem: “Wyszukiwanie prób ingerencji w rurociąg przemysłowy poprzez analizę zobrazowań otrzymanych z autonomicznego lotu bezzałogowego statku powietrznego.”

W ramach projektu nasz autorski statek powietrzny przystosowany zostanie do lotów BVLOS oraz opracowany zostanie autorki program oparty na uczeniu maszynowym (Machine Learning), który będzie automatycznie analizował zbierane dane.

Trzymajcie za nas kciuki! Niebawem więcej informacji.

 

space3ac-akceleracja

Udostępnij ten artykuł
Nowy projekt BZB UAS - systemy i drony dla leśników