Drony w ratownictwie

Jednostki ratownicze w Polsce

W Polsce w ciągu roku zgłaszane są zaginięcia nawet 20 tys. osób. Najczęściej są to dzieci do 17 roku życia, w tym młodzież w wieku 14-17 lat. Z roku na rok zaobserwować można również wzrost zaginięć osób po 20 r.ż.

Z jakimi problemami zmagają się nasi bohaterzy?

Proces poszukiwania osób zaginionych jest procesem czasochłonnym. Wymagającym zaangażowania zasobów ludzkich, a także finansowych. Służby ratowniczo-poszukiwawcze (SAR) zmagać muszą się często z trudno dostępnymi miejscami takimi jak: zbiorniki wodne, lasy, obszary górskie lub jaskinie. Potrzebni są wykwalifikowani ratownicy, a także specjalistyczny sprzęt. Koszty akcji poszukiwawczych zależą od wielu czynników, a ich tendencja w ostatnich latach jest wzrostowa. Coraz częściej w akcjach poszukiwawczych biorą udział zaawansowane technologie, takie jak drony.

poszukiwanie-zaginionej-osoby-w-górach

Jakie problemy rozwiązują drony w poszukiwaniu i ratownictwie?

BSP wykorzystywane są głównie do akcji ratowniczych po klęskach żywiołowych takich jak huragany lub trzęsienia ziemi. Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu mogą być one przydatne w procesie inspekcji stanu technicznego budynków, które zostały zniszczone na skutek działania żywiołów. Są one także w stanie określić, czy w takim budynku znajdują się osoby ocalałe. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej drony wykorzystywane są w procesie poszukiwania osób zaginionych. Dzięki możliwości tworzenia zobrazowań terenów w czasie rzeczywistym, dobrze sprawdzają się w procesie lokalizowania osób poszukiwanych w terenie. Dron znajdzie zastosowanie w przypadku najtrudniejszych akcji poszukiwawczych mających miejsce po zejściu lawiny, wypadku drogowym, a także w przypadku działań odbywających się w ciemności. Wykorzystywane są oprogramowania pozwalające namierzyć ruch lub ciało ludzkie przy pomocy światła widzialnego, a także podczerwieni lub kamer termowizyjnych. Drony nie służą jedynie do odnalezienia osoby poszukiwanej, zapewniają one również stały kontakt między poszkodowanym a ratownikami (jeśli wykorzystanie pozostałych systemów komunikacji nie jest możliwe). Natomiast w przypadku trudno dostępnego miejsca dostarczają także prowiant i leki. Dodatkowo, przy użyciu BSP możliwe jest określenie, czy dana osoba uległa wypadkowi śmiertelnemu, co jest szczególnie ważne w kontekście obszarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ratowników.

ratowanie-zaginionej-osoby-w-gorach

Przy zastosowaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych w procesach poszukiwawczych, można wyróżnić trzy rodzaje operacji:

  • Operacje sekwencyjne, w których kierownik misji opracowuje plan działań poszukiwawczych przy współpracy z operatorem drona i operatorem sensora, który odpowiedzialny jest za przetwarzanie informacji pozyskanych w trakcie nalotu dronem. Jeśli na obrazie uda się odnaleźć ślad osoby zaginionej, na miejsce udaje się ekipa poszukiwań terenowych, która weryfikuje uzyskane z BSP dane. Taka metoda poszukiwań jest szczególnie przydatna w przypadku trudno dostępnych miejsc, gdy ekipa ratownicza ma ograniczoną możliwość przemieszczania się, a także gdy zasoby poszukiwawcze (osobowe, rzeczowe i finansowe) są ograniczone.
  • Operacje sterowane zdalnie – w tym przypadku kierownik misji towarzyszy ekipie terenowej w poszukiwaniach naziemnych, podczas gdy operator BSP dokonuje nalotów na obszarze, który jest aktualnie przeczesywany. Kamera zamontowana w dronie, operowana jest przez operatora sensora w taki sposób, który pozwala na uzyskanie obrazu sięgającego dalej niż wzrok ratowników. Taka współpraca pomaga w efektywniejszym zarządzaniu poszukiwaniami na ziemi.
  • Operacja kierowana z bazy – kierownik akcji poszukiwawczej operator BSP i operator sensora znajdują się w bazie prowadzonych działań. Dopiero, gdy uda się namierzyć przez operatora sensora sygnał wskazujący, że osoba zaginiona znajduje się na konkretnym obszarze, operator drona udaje się na miejsce o odpowiednich współrzędnych i wykonuje nalot. Ekipa poszukiwawcza znajduje się w pobliżu prowadzonych działań, tak aby w każdej chwili mogła udać się na miejsce i zweryfikować sygnał z BSP. Tego typu operacje zapewniają dużą mobilność i są szczególnie istotne w sytuacji, gdy nie ma wystarczających informacji na temat miejsca, w którym osoba zaginiona może się potencjalnie znajdować.

poszukiwania-osob-zaginionych-z-drona

Korzyści z zastosowania dronów do poszukiwania i ratownictwa?

Życie osoby zaginionej jest czymś bezcennym. Niestety, czas nie jest sprzymierzeńcem akcji poszukiwawczych i ratowniczych, gdyż z każdą godziną prawdopodobieństwo na odnalezienie zaginionego maleje. Drony dla ratownictwa to rozwiązanie, które jest w stanie przyspieszyć proces poszukiwawczy. Doskonale sprawdzi się w przypadku, gdy zasoby załogi są ograniczone lub nie jest znane dokładne miejsce przebywania danej osoby. Dzięki wykonanym zdjęciom można określić nie tylko stan poszkodowanego, ale także odpowiednio przygotować ratowniczych do misji tak, aby ich życie i zdrowie było jak najmniej zagrożone. Tego typu rozwiązanie często pozwala także zwiększyć szansę zaginionego na przeżycie poprzez możliwość dostarczenia mu prowiantu bądź leków.

ratowanie-życia-zima-góry

BZB UAS i wykorzystanie dronów w ratownictwie

Pierwszym Klientem u jakiego wdrożyliśmy BSP do celów ratowniczo-poszukiwawczych jest OSP Jarogniewice. Już od 2017 roku ochotnicy stosują drony do realizacji działań SAR. Mamy przyjemność przeprowadzać dla nich szkolenia terenowe, w czasie których realizowane są scenariusze ratowniczo-poszukiwawcze przy udziale Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz psów ratowniczo-poszukiwawczych, jak i również spotkania doszkalające w zakresie pilotażu i nowych przepisów BSP. Od 2020 roku BZB UAS współpracuje także z KW PSP we Wrocławiu oraz KM PSP we Wrocławiu.

bzbuas-szkolenie-strażacy-drony

Chcesz wiedzieć więcej o zastosowaniu dronów w ratownictwie? Skontaktuj się z nami!


Share this post
Zastosowanie dronów w leśnictwie