Zastosowanie dronów w sektorze ropy i gazu

Jak wygląda sektor GAS & OIL na świecie

W dzisiejszych czasach dostawy mediów takich jak ropa, paliwo, gaz opierają się w głównej mierze na działalności firm z sektora Oil&Gas. Są to tysiące kilometrów rurociągów napowietrznych i tych biegnących pod ziemią na całym świecie.

statystyczna-dlugosc-rurociagow-w-rosji-kanadzie-usa

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_length_of_pipelines

 • USA – 4,023,360 km długości rurociągów,
 • Kanada– 840,000km długości rurociągów,
 • Rosja – 259,913 km długości rurociągów

mapa-obrazujaca-rozmieszczenie-rurociagow

źródło: http://www.snamatlas.it/snamAtlas

Z jakimi problemami zmagają się klienci?

Firmy zajmujące się wydobyciem i transportem mediów w rurociągach zmagają się z wieloma zagrożeniami, które mogą wpływać bezpośrednio na przerwy w dostawie danego surowca, na stan środowiska lub pośrednio na życie ludzi i dobry wizerunek firmy.

Wykrycie awarii w odpowiednim czasie i odpowiednia reakcja obsługi jest istotnym czynnikiem inwentaryzacji rurociągu, który wpływa na zarobki firmy a także na dobry wizerunek dostawcy. Podczas przesyłania mediów rurociągiem może dojść do niepożądanego wycieku, który może być spowodowany.

 • nieszczelnością instalacji poprzez jej korozję,
 • nielegalną próbą ingerencji w rurociąg,
 • czynnikami zewnętrznymi takimi jak kataklizmy,
 • nieświadome działanie osób trzecich.

potencjalne-uszkodzenia-rurociagow

Wszystkie te zdarzenia prowadzą do zanieczyszczenia środowiska naturalnego substancją przesyłaną, a także zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

Jakie problemy rozwiązują drony monitorujące rurociągi?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dronowych w połączeniu z machine learning, możliwe jest szybkie i skuteczne przeprowadzanie inwentaryzacji, czyli wykrywanie zagrożeń czy nielegalnych prób ingerencji w rurociąg. Tradycyjne metody przeprowadzania inspekcji rurociągów jest czasochłonne i kosztowne. Dzięki automatycznemu zbieraniu danych fotogrametrycznych oraz szybkiej ich analizie za pomocą programów bazujących na sztucznej inteligencji, systemy te zapewniają obniżenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa i dokładna dokumentację przeprowadzonych działań inwentaryzacyjnych.

Firmy zajmujące się transportem mediów w rurociągach są zobowiązane do stałej kontroli ich infrastruktury. Muszą sprawdzać czy na linii rurociągu nie pojawiły się podejrzane zbiorniki wodne sugerujące wyciek i skażenie środowiska, czy nie zostały posadzone drzewa, które mogą zniszczyć rurociąg, czy nie występuje rozszczelnienie lub nielegalne próby ingerencji. Dane i raporty pozyskane z dronów są trwałym dokumentem do, którego można wrócić w każdej chwili i sprawdzić pożądane informacje o stanie infrastruktury.

widok-rurociagu

Korzyści z zastosowania dronów do monitorowania rurociągów

 •         Szybka i zdalna inspekcja sieci rurociągów
 •         Szybkie wykrycie nieprawidłowości i nielegalnych prób ingerencji
 •         Monitorowanie obiektów
 •         Wykrywanie i lokalizowanie wycieków
 •         Kontrola bezpieczeństwa sprzętu i platform
 •         Optymalizacja procesów naprawczych
 •         Opracowywanie projektów budowy 3D
 •         Monitorowanie postępów budowy
 •         Zbieranie i magazynowanie danych

naprawa-rurociagu-przez-spawanie

Case Study z wykorzystania KOLIBER UAV

Wdrożenie u partnera PKN Orlen, który wykazał potrzebę inwentaryzacji i monitoringu rurociągu przesyłowego Wrocław – Płock w celu wykrycia nielegalnych prób ingerencji oraz identyfikacji potencjalnego zagrożenia. Spółka BZB UAS w celu zebrania danych fotogrametrycznych wykorzystała bezzałogowy statek powietrzny KOLIBER VTOL. Ten rodzaj drona, hybrydy samolotu i wielowirnikowca umożliwia pionowe starty i lądowania w terenie przygodnym oraz daje odpowiednio długi czas lotu. Dzięki czemu dane fotogrametryczne zostały zebrane błyskawicznie. Zespół opracował na potrzeby klienta specjalistyczne oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji, które wykrywa nieprawidłowości zlokalizowane wzdłuż rurociągu.

pkn-orlen-zaklad-plock

źródło: PKN Orlen


Udostępnij ten artykuł
Zastosowanie dronów w kolei