Bon na innowacje

Firma BZB UAS realizuje projekt pt.: 

“Poprawa właściwości lotnych i wytrzymałościowych Bezzałogowego Statku Latającego przez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz montażowych”, 

który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu “Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Projekt “Bon na innowacje” prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Udostępnij ten artykuł
Nowości od CubePilot w sklepie BZB UAS