Inspekcje kolejowe i elektroenergetyczne z wykorzystaniem dronów

Paszportyzacja, raport wycinki drzew


Jednym z głównych zastosowań linii średniego napięcia jest zasilanie linii trakcyjnych polskich kolei. 

Łączna długość czynnych linii kolejowych w Polsce w 2019 roku wyniosła 19 503 km, a ich długość w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 155 km. Ich największą częścią dysponuje PKP PLK. Największą gęstością linii kolejowych na 100 km2 charakteryzuje się województwo śląskie, któremu przypada również największy udział sieci kolejowych.

Po ziemiach polskich pociągami podróżowano już wtedy od kilkudziesięciu lat. W Królestwie Polskim, zależnym od Rosji, pierwsze połączenie uruchomiono w 1845 roku – był to odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Obecnie długość linii kolejowych, którymi zarządzają PKP Polskie Linie Kolejowe, wynosi ponad 20 tys. km. Jeżdżą po nich m.in. pociągi PKP Intercity, PolRegio, PKP Cargo, przewoźników samorządowych i prywatnych spółek.

Przez ponad 90 lat podróżowanie pociągami znacznie zmieniło się.

 

Z jakimi problemami zmaga się klient?

Linie elektroenergetyczne narażone są na silne działania czynników atmosferycznych, takich jak: wiatr, deszcz, śnieg i wahania temperatur. Powodują one korozję atmosferyczną metali, z których wykonany jest słup napięciowy. Na szczególną uwagę zasługują izolatory, które mają za zadanie utrzymać ciężar i kształt konstrukcji poprzez mocowanie przewodów do słupów, stanowiących jej podstawę. Muszą wytrzymywać siłę, z jaką przewody są naciągnięte, a także skrajne warunki atmosferyczne. Powinny być one wykonane z materiałów nieprzewodzących prądu i przede wszystkim odpornych na korozję np. z porcelany lub szkła. Ze względu na swoją charakterystykę, narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Niebezpieczeństwo stanowi także zbyt gęsta roślinność  w okolicach słupów wysokiego i średniego napięcia. Może ona przyczynić się do zerwania przewodów, którymi biegnie prąd lub ich pękania zimą. Wszystkie wymienione wcześniej zdarzenia mogą skutkować przerwami w dostawach prądu. Prowadzą one do zakłócenia funkcjonowania życia codziennego i gospodarczego, które w dużej mierze powiązane są z transportem kolejowym.

widok-lini-energetycznych

Na infrastrukturę kolejową składają się: tory, linie kolejowe, stacje kolejowe i dworce. Niestety z każdym rokiem można zauważyć zwiększający się odsetek aktów wandalizmu i wtargnięć. Kradzieże najczęściej dotyczą pociągów towarowych, przewożących materiały i surowce, ale również kabli trakcyjnych. Szczególnie w nocy i na terenach gęsto zalesionych trudno o efektywny system monitoringu. Zniszczenia infrastruktury mogą pojawiać się także na skutek czynników atmosferycznych, czy zbyt bogatej roślinności w pobliżu linii kolejowych. Zmniejsza ona widoczność, jak i również stanowi realne zagrożenie dla ruch kolejowego np. gdy stare spróchniałe drzewo nie zostanie usunięte na czas i blokuje przejazd torowiskiem. System kolejowy na świecie stale się rozwija. Powstają nowe inwestycje, które także wymagają kontroli w zakresie postępów prac i ich realizacji zgodnie z harmonogramem.

Jakie problemy rozwiązują drony monitorując?

W trakcie wykonywanych nalotów dron przesyła obraz w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie wykrycie nieprawidłowości i równie szybka interwencję. Na podstawie danych zebranych przez BSP sztuczna inteligencja wykrywa i identyfikuje obiekty, a także osoby. Drony, wyposażone w kamerę termowizyjną podczas nalotów wykonywanych w nocy są w stanie wykryć intruzów i zapobiec kradzieży lub aktom wandalizmu. Posłużą także do zbadania stanu technicznego wiaduktów i mostów, które często mogą być trudno dostępne dla człowieka, a ich inspekcja wymaga dużych nakładów zasobów ludzkich i finansowych. Zastosowanie Bezzałogowych Samolotów Powietrznych daje także możliwość wykrycia drzew, którym grozi zawalenie. Możliwe jest uniknięcie uszkodzeń szyn lub linii energetycznych. Ortofotomapa to kartometryczny obraz terenu, który został utworzony poprzez rzut zdjęć lotniczych pozyskanych podczas nalotów wykonanych BSP. Dzięki tym wysokorozdzielczym zobrazowaniom terenu, w przejrzysty sposób przedstawione zostają postępy prac inwestycyjnych lub konserwatorskich. Pozwalają one spojrzeć na cały teren z szerszej perspektywy, dzięki czemu łatwiej wykryć potencjalne zagrożenia.

widok-trakcji-kolejowej-z-drona

 

Szacuje się, że w 2019 roku udział zastosowania dronów na rynku kolejowym sięgnął niemal 4 miliardów dolarów. O korzyściach płynących z wprowadzenia zaawansowanych technologii do monitoringu linii kolejowych przekonały się kraje takie jak: Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Niemcy, czy Wielka Brytania. W Norwegii Bezzałogowe Samoloty Powietrzne czynnie wykorzystywane są do przeprowadzania drobnych prac konserwatorskich na szynach. Natomiast w Wielkiej Brytanii ich zastosowanie ma na celu pomagać służbom identyfikować i udaremniać próby samobójcze.

Korzyści z zastosowania dronów do monitorowania?

widok-trakcji-kolejowej

Wprowadzenie BSP do przemysłu kolejowego i energetycznego zapewnia szybką reakcję i jeszcze szybszą interwencję, dzięki transmisji obrazu z drona w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowanie procesu monitoringu pozwala na ograniczenie, a także zoptymalizowanie zarządzania zasobami finansowymi. Ograniczone zostają problemy operacyjne związane z koniecznością przeprowadzenia interwencji lub kontroli w miejscach, do których dostęp człowieka może być ograniczony. Sztuczna inteligencja, dzięki zaprogramowanym odpowiednim algorytmom, sama jest w stanie wykrywać roślinność stanowiącą potencjalne zagrożenie dla linii kolejowych lub energetycznych. 

Jak widać, drony są w stanie rozwiązać wiele z istniejących problemów z którymi zmagali się pracownicy kolei. Ich użycie daje korzyści w wielu aspektach pozwalając zaoszczędzić zasoby finansowe jak i czasowe. Zwiększa również bezpieczeństwo i pozwala uniknąć problematycznych kradzieży. Takie rozwiązanie jest nowoczesne i prawdopodobnie w najbliższych latach będzie stosowane na szerszą skalę.


Udostępnij ten artykuł
Zastosowanie dronów w sektorze ropy i gazu